A+ A A-

REISU-L-ULEMA PRIMIO DELEGACIJA KONGRESA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE

Delegacija KBSA kod reisa, 04.04.07. (Small)     Sarajevo, 4. april 2007. (MINA) - Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić primio je danas delegaciju Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerika: predsjednika prof. Emira Ramića i dr. Muhameda Saračevića člana UO KBSA i predsjednika Organizacionog odbora  12. susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike u Sijetlu.

     Oni su reisu-l-ulemu dr. Mustafu Cerića upoznali sa dosadašnjim rezultatima u radu Kongresa i težišnim aktivnostima koje predstoje u budućnosti.

     Konstatovano je da treba nastaviti dosadašnjim tempom u jačanju i očuvanju bošnjačkog nacionalnog bića, zalaganju za građanski koncept države BiH te raditi na strukturalnim promjenama unutar Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, kako bi on  ubuduće bio stvarna bošnjačka intelektualna snaga.

     - Našli smo dosta dodirnih tačaka u razgovoru sa reisu-l-ulemom. Naš prevashodan interes je da se izdignemo iznad stranačkih razmišljanja u BiH i podržimo one opcije koje čuvaju državu BiH. Mi više gledamo na njenu budućnost iz perspektive BH građana iz Amerike kako bi stvarali sliku BiH koja svima odgovara, kazao je dr. Muhamed Saračević nakon razgovora sa reisu-l-ulemom.